Skills: EDITORIAL
Client: Econau, Tataküa, Enjoy English - Maquetació amb dibuixos fetes per nens